Sanomalehti Karjalainen 23.8.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakimiehenä olen saanut pitää lomani hyvin ja irtauduttua työasioista. Kuitenkin sähköpostin lukeminen lomien aikana rauhoittaa mieltä! Minä ainakin vilkuilin sähköpostia kesäloman aikana, mutta ei se haitannut lomailua.

– Jenna

Sanomalehti Karjalainen 15.1.2018

Valtuustosyksy

Valtuustokausi on alkanut aika isojen kysymysten äärellä. Viimeksi eilen 18.12.2017 kaupunginvaltuuston kokouksessa käsittelimme vaikeita asioita, esimerkiksi Pyhäselän lukion kohtalosta. Äänestin itse lukion jatkon puolesta. Nyt Pyhäselän lukiolla on kuitenkin näytön paikka, koska lukion pienuudellakin on rajansa – siksi jos kahtena peräkkäisenä vuonna aloittaineita on alle 20 ja kokonaismäärä on alle 55, lukio lakkaa. Toisessa äänestyksessä kuitenkin äänestin sen puolesta, että vankilaopetuksessa olevia aikuislinjalaisia ei olisi laskettu mukaan oppilasmäärälaskelmiin. Vankilaopetuksessa olevat suorittavat usein yksittäisiä kursseja, muutamat käyvät tutkintoa. Lähtöasetelma ei ole samanlainen kuin muilla lukiota käyvillä, esimerkiksi kyse ei ole samalla tavalla lähiopetuksesta. Lisäksi vangin sijoituspaikka saattaa muuttua äkistikin. Tällöin vankiopiskelijoiden lukumäärä voi vaihdella useasti vuodessa. Lopputulokseksi äänestyksessä kuitenkin tuli, että vankilaopetuksessa olevat lasketaan oppilasmääriin.

Aikaisemmin syksyllä valtuustossa olemme käsitelleet strategiaa, toimeenpano-ohjelmia ja talousarviota. Talouden raamit eivät ainakaan löysät ole ja tavoitteena on lainakannan kääntyminen laskusuuntaan. Jokaisen investoinnin kohdalla on pohdittava tärkeyttä ja tarpeellisuutta ja investointeja on priorisoitava tärkeysjärjestykseen.

Tunnelmat kuitenkin tältä kuluvalta syksyltä ja talvelta on innostuneet. Kaupunginhallitus ja sen myötä edustus hyvinvointilautakunnassa on ollut erittäin mielenkintoista. Toki myös työlästä – luettavaa materiaalia on paljon. Olen kaikesta huolimatta saanut myös pro graduni -tutkielmani palautettua ja hallintotieteiden maisterin papereita odotellaan saapuvan postitse. Iloisin mielin siis ensi vuotta kohti!

Toivotan kaikille rauhallista joulunaikaa! Tapaamisiin,

Jenna

Monipuolisia ja ympärivuotisia liikuntapaikkoja


Julkaistu Sanomalehti Karjalaisessa 3.4.2017.

Metsästys- ja erätietoutta kouluihin

Metsästys- ja erätietoutta kouluihin

 

Metsästys on vahva osa suomalaista perinnettä. Metsästyksestä on tullut vuosien saatossa tärkeä ja suosittu harrastus ja siihen voi osallistua monella tapaa – toinen nauttii mukanaolosta koiran kanssa, toiselle tärkeätä on vastuullinen riistanhoito tai puhtaan ruuan hankkiminen. Tietoa metsästyksestä ja erätaidoista tulisikin saattaa erityisesti nuorten pariin. 

Metsästän myös itse. Harrastukseni on vielä vielä alussa. Olen kuitenkin kasvanut perheessä, jossa on metsästetty. Olen oppinut metsästyksestä isältäni, enoiltani, sisareni mieheltä ja ystäviltäni. Opastukset ja neuvot ovat olleet äärimmäisen tärkeitä. Olen ollut aina kiinnostunut eräilystä, joten metsästysharrastus on minulle hyvinkin luontaista. Saaliin saaminen ei ole pääasia, arvostan luonnossa sen rauhaa ja monimuotoisuutta. Rauha, jännitys ja itsensä kehittäminen luovat sellaisen yhdistelmän, joka minut sai innostumaan metsästyksestä.

Metsästäjien keskuudessa puhutaan paljon siitä, ettei nuoria saada metsästysharrastuksen pariin. On totta, että metsästystä ei ole helppoa aloittaa etenkään silloin, jos perheessä tai suvussa ei ole metsästykseen liittyvää perinnettä. Joensuussa on lukuisia nuoria, jotka haluaisivat metsästää. Heillä ei ole kuitenkaan tietoa, kuinka sitä voisi opetella. Tämän vuoksi nuorten pariin olisi tärkeää saada enemmän tietoutta metsästyksestä ja sen harrastamisesta. Nuoret tulee ottaa ennakkoluulottomasti mukaan harrastuksen pariin ja heille pitää näyttää, mitä kaikkea tämä perinteinen harrastus pitää sisällään.

Koulujen ja metsästysseurojen välisellä yhteistyöllä voimme opettaa nuorille metsästys- ja erätaitoja, tietoa luonnosta sekä vastuullisesta riistanhoidosta. Näin jokaiselle nuorelle annetaan mahdollisuus innostua eräilystä ja metsästyksestä. Tämä vaatii avointa suhtautumista kouluilta, asiasta innostuneita metsästäjiä löytyy varmasti. Annetaan nuorille mahdollisuus tutustua tähän upeaan ja perinteiseen harrastukseen myös koulujen kautta. Upeat elämykset odottavat täällä Joensuun kauniissa luonnossa myös metsästyksen parissa.

 

Jenna Hattunen

asianajoassistentti, metsästäjä

 

Julkaistu Sanomalehti Karjalaisessa 30.3.2017.

Poliiseille lisärahoitusta

 

Aika ajoin näemme ihmisiä huolestuttavan ja suurta osaa meitä kansalaisista puhututtavan poliisiresurssien heikkous. Eikä ihme, sillä samaan aikaan kun poliisitoimen menoja haluttaisiin pienentää, vaaditaan kuitenkin tehokasta valvontaa, laadukasta rikostorjuntaa ja rikostutkinnan joutuisuutta. Poliisimäärärahojen riittävyydestä onkin pidettävä tiukasti kiinni, jotta edellä mainitut vaatimukset on mahdollista täyttää – onhan kyse meidän jokaisen turvallisuudesta. Viime kuussa hallitus päätti sisäministeri Paula Risikon esityksestä lisätä ensi vuoden talousarvioesitykseen 10 miljoonan euron rahoituksen poliisille. Lisärahoituksella on suuri merkitys poliisin toimintaan, sillä lisäys takaa sen, että myös nykyisiä määräaikaisia poliiseja voidaan edelleen pitää töissä.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon täydentävä talousarvioesitys turvaa siis sen, että kentällä on jatkossakin nykyinen määrä poliiseja. Määrärahojen lisääminen on osoitus siitä, että pidämme tärkeänä poliisin toimintaedellytysten vahvistamista. Määrärahalisäys suuntautuu mm. väkivaltaisten ääriliikkeiden seurantaan ja niiden laittoman toiminnan torjuntaan, vihapuheiden ennalta ehkäisyyn ja tutkintaan sekä terrorismin torjunnan tehostamiseen. Lisäksi nettipoliisin toimintaa vahvistetaan, mikä on nykyisessä internetin ja sosiaalisen median maailmassa jopa tärkeämpää kuin osaamme edes ajatella.

Ilman riittäviä resursseja esimerkiksi poliisin rikostorjuntatyön laatu kärsisi merkittävästi. Täydentävässä talousarvioesityksessä on ilo huomata, että hallitus pitää yhtenä prioriteettinaan sisäistä turvallisuutta. Pidetään huolta siitä, että nyt ja myös jatkossa sisäisen turvallisuuden tärkeys tunnustetaan ja poliisin toimintaedellytykset turvataan.

Jenna Hattunen

Sanomalehti Karjalainen 30.8.2016 – Päivähoitomaksut kannustinloukkuina?

Päivähoitomaksuja pitäisi mieluummin alentaa

 

Päivähoitojärjestelmämme antaa useille perheellisille työikäisille mahdollisuuden työelämään siirtymiselle ja työn vastaanottamiselle. Toivon, että näin on myös jatkossa. Se edellyttää sitä, että päivähoitomaksut pysyvät kohtuullisuuden rajoissa. Maksujen korottamisella voimme ajaa vanhemmat tilanteeseen, jossa työelämään siirtyminen ja työn vastaanottaminen ei välttämättä ole kannattavaa. Päivähoitomaksuja tulisi pikemminkin alentaa kannustinloukkujen poistamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi.

Erityisesti naisten työelämään siirtymistä tukevia keinoja on viime aikoina pohdittu runsaasti. Korkea päivähoitomaksu voi olla este työn vastaanottamiselle, vaikka perheenäiti tai -isä haluaisi päästä kiinni työelämään. Päivähoitomaksun suuruudella voidaan vaikuttaa kotona lapsen kanssa olevan vanhemman mahdollisuuksiin osallistua työelämään. Jokainen työikäinen, joka on halukas tekemään työtä tarvitaan työelämään.
Hyvinvointi rakentuu osaksi korkeasta työllisyydestä, eikä työn vastaanottamisen kannustavuutta pidä heikentää päivähoitomaksujen korottamalla.

Maksujen korotus koskisi kaikkein eniten tavallisia, keskituloisia lapsiperheitä. Kysymys kuuluukin, kuinka haluamme tukea pienten lasten vanhempien työllistymistä? Toisivatko korotukset kaivattuja säästöjä, kun isät ja äidit säikähtäisivät päivähoidon maksun suuruutta ja toteaisivat olevan kannattavampaa jäädä kotiin kuin ottaa tarjottua työtä vastaan?

Jenna Hattunen
piirihallituksen jäsen, Savo-Karjalan Kokoomus ry

Kokoomusopiskelijoiden blogi 10.4.2015

Pelottomasti yhteistyötä kohti

Näin eduskuntavaalien alla on puhuttu osaamisen ja sivistyksen tärkeydestä: on koulutuslupaus- ja tulevaisuusvaalit -kampanjaa, ja lisäksi aika ajoin keskustellaan myös duaalimallin toimivuudesta. Toisen asteen ja korkeakoulutuksen tulevaisuus mietityttää ja syystäkin.

Millainen sitten on korkeakoulujen tulevaisuus? Nykyisen jaon mukaisesti ammattikorkeakoulut ovat profiloituneet työelämälähtöisemmiksi pakollisine työharjoitteluineen ja yliopistoissa rooli on tieteellisempi. Tämän erottelun ei tulisi kuitenkaan estää yhteistyön mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Monien kuulee sanovan, että yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä tulisi lisätä. Mitä tämä kovasti puhuttu yhteistyön lisääminen oikein on?

Yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä voidaan toteuttaa jo nyt esimerkiksi kieliopinnoissa. Tätä tulisi ehdottomasti lisätä, jolloin opiskelija hyötyisi yhä enemmän toisen korkeakoulun opetustarjonnasta. On opiskelijan etu, että liikkuvuus yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä toteutuisi mahdollisimman sujuvasti. On myös korkeakoulujen etu, että esimerkiksi kiinan kielen kurssia ei järjestetä muutamalle opiskelijalle sekä ammattikorkeakoulussa että yliopistossa, vaan tehtäisiin yhteistyötä. Nykyisissä säästöpaineissa monien harvinaisten kielten tarjontaa on supistettu. Yhteistyön avulla kielitarjontaa olisi mahdollista myös monipuolistaa.

Yhteisen kurssitarjonnan tarjoaminen ei rajoitu ainoastaan kieliopintoihin. Voisimme mahdollistaa perusopintoihin kuuluvien kokonaisuuksien tarjoamisen ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille, jotka opiskelevat samaa alaa. Tästä hyötyisivät molemmat osapuolet. Esimerkiksi orientaatio-opinnoista löytyisi varmasti paljon paikkoja uudenlaiselle yhteistyölle.

Toinen huomionarvoinen ja edelliseen asiaan nähden hyvin läheinen seikka on opintopisteiden hyväksilukeminen. Sujuvuutta lisää se, että esimerkiksi yliopisto-opiskelija voisi helposti opiskella myös ammattikorkeakoulun kursseja, jolloin jokin teoreettiselle pohjalle pohjautuva tutkinto voi saada huomattavan paljon lisäarvoa työmarkkinoita ja työnsaantia ajatellen. Opintojen ei ainakaan koskaan tulisi mennä hukkaan. Näiden prosessien sujuvoittaminen palvelisi myös alanvaihtajia.

Lisäksi hallinnon ja opiskelijapalveluiden joukosta löytyisi varmastikin paljon yhteistyön mahdollisuuksia. Joissakin korkeakoulukaupungeissa myönteistä palautetta on tullut korkeakoulujen yhteisistä liikuntapalveluista. Miksipä ei pohdittaisi myös esimerkiksi kirjastojen, työ- ja urapalveluiden sekä terveydenhoidon mahdollisuuksia tällä saralla.

Tulevaisuuden korkeakoulun tulee vastata työelämän tarpeisiin. Vaikkakin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen roolit ovat erilaiset, meidän ei kannata tuijottaa pelkkiä rakenteita. Tulisi miettiä sitä, mikä on opiskelijoiden kannalta hyödyllisin ratkaisu. Korkeakoulujen välinen yhteistyö on todennäköinen tulevaisuuden suunta, mutta se ei saa olla mikään säästöpaineissa tehty välttämätön paha.

Jenna Hattunen
Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen
Eduskuntavaaliehdokas Savo-Karjalassa

Sanomalehti Karjalainen 2.4.2015
Karjalainen 2.4.2015

Huhtikuun tapahtumat

Su 19.4.2015: Varsinainen äänestyspäivä.

Pe 17.4.2015: Kokoomus kampanjoi Prismalla.

To ja pe 16.-17.4.2015: Joensuun kevätmarkkinat ja Kokoomus torilla.

Ma 13.4.2015: Kahvia tarjolla Joensuussa Taidemuseon edessä Siltakadulla klo 14-17. Myös ehdokas tavattavissa ja jututettavissa!

Su 12.4.2015: Ehdokkaat Jenna Hattunen ja Heli Hjälm tavattavissa Varkaudessa Savon Sampo -messuilla klo 11 alkaen.

La 11.4.2015: Kokoomus ja ehdokkaita tavattavissa Joensuun torilla klo 10-13.

Pe 10.4.2015: Joensuun Opiskelevat Porvarit ja Savo-Karjalan Kokoomusnuoret järjestävät Puolivallattomat vaalibileet Cafe Bar Nightclub Murussa (Siltakatu 10, Joensuu) klo 20-02. Ilmainen sisäänpääsy, paikalla nuoret kansanedustajaehdokkaat, ja yllätyksiä nopeimmille & erikoistarjouksia! Jokainen on lämpimästi tervetullut 🙂

Tapahtuma löytyy facebookista, eikun vain klikkailemaan saapuvaksi!

To 9.4.2015: Jenna tavattavissa ammattikoululla Peltolassa (E-talon ala-aula) klo 10-13. Kahvia ja muuta mukavaa tarjolla!

Ke 8.4.2015: Jenna Joensuun Normaalikoulun lukion vaalipaneelissa klo 13.15 – 14.15 (Tulliportinkatu 1).

Ke 8.4.2015: Ennakkoäänestys alkaa! Katso ennakkoäänestyspaikat tästä.

Ti 7.4.2015: Karelia AMK-ständäys Wärtsilän kampuksella klo 9-14.

La 4.4.2015: Ehdokkaat Jenna Hattunen ja Heli Hjälm tavattavissa: Polvijärven S-market klo 9.30-11, Juuan S-market klo 12-13.30, Kolinportti 14-15.

To 2.4.2015: Karelia AMK-ständäys Wärtsilän kampuksella klo 9-14.

Ke 1.4.2015: Jenna vaalipaneelissa Juuan kulttuuri- ja liikuntatalossa klo 12 -14. Lisäksi tiimiläiset Karelia AMK:n ständillä Tikkarinteen kampuksella klo 9-1