Joensuun Jenna – kaupunginvaltuutettu

Kiitos jokaiselle minua äänestäneelle! 182 äänen äänipotti toi valtuustopaikan Joensuussa. Nöyrästi kiitän tästä luottamuksesta.

Haluan kotikaupunkini olevan nykyaikainen ja viihtyisä sekä kannustava ja taloudellisesti tasapainoinen. Valtuutettuna voin olla vaikuttamassa näihin asioihin. Kaupunkisuunnittelulla voimme luoda turvallisen, elinvoimaisen ja mahdollisuuksia täynnä olevan Joensuun.

 

Kuntavaaliteemani 2017 lyhyesti

  • Tasokas varhaiskasvatus ja koulutus – ne luovat valmiuksia elämään
  • Nykyaikainen kaavoitus ja vapaammat rakennusmahdollisuudet
  • Monipuolista liikunnan, tapahtumien ja kulttuurin tarjontaa
  • Turvallinen kaupunki kasvaa, elää ja vanheta
  • Joustavaa vuokra-asumista
  • Parannetaan yritysten ja yhdistysten toimintaedellytyksiä
  • Viihtyisä ja puhdas kaupunkiympäristö
  • Turvalliset tiet ja liikenne

 

Kuntavaaliteemani 2017 tarkemmin

Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus luovat valmiuksia elämään. Päiväkodit ja alakoulut kuuluvat lähelle ja lapsella tulee olla turvallinen matka koulusta kotiin. Jo pari tuntia toiminnallisuutta, oli kyse sitten päiväkodista tai muskarista, tuottavat lapselle yhteistyötaitoja ja iloa. Koulunkäyntiin oltava mahdollisuus taloudellisesta asemasta riippumatta. Korkeakoulut vahvemmin mukaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön yritysten ja kaupungin kanssa.

Mahdollistavalla kaavoituksella moderni kaupunki. Mahdollistavalla kaavoituksella vauhdittamme asuntotuotantoa ja vapauttamme sääntelyä esimerkiksi rakennuskorkeuden osalta. Lupahakemusten ja rakentamisen nopeuttamiseksi valitusoikeus tulisi rajata niihin, joihin päätös on kohdistettu tai joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Lisäksi keskuskaupungin vetovoimaisuus on myös kylätaajamien etu.

Liikunnan iloa niin lapsille kuin aikuisillekin. Kaikille vapaiden ulkoliikuntapaikkojen ylläpidosta huolehdittava ja niihin tulee olla helppo mennä. Ulkokuntosaleja lisää kuntoreittien läheisyyteen. Talviliikunnan osalta muuttuvat sääolosuhteet ennakoitava ja huomioitava – yhä lyhyempi pakkaskausi lyhentää ulkojäiden aikaa, joten miksemme ainakin selvittäisi tekojään kustannuksia?

Kulttuuria ja tapahtumia – elinvoimainen Joensuu. Monipuolinen tarjonta lisää viihtyisyyttä. Kannustetaan kaupunkilaisia omaehtoisuuteen esimerkiksi liikunnan ja kulttuurin saralla. Jos kaupunkilainen, yhdistys tai yritys haluaa ottaa vastuun tapahtuman järjestämisestä, annetaan apua ja kannustimia jatkaa omaehtoista toimintaa.

Joensuussa on oltava turvallista vanheta ja elää. Niin lasten, nuorten kuin ikääntyvienkin on voitava luottaa siihen, että palvelut toimivat – myös silloin, kun oma toimintakyky heikkenee. Sanon monisukupolviasumiselle kyllä. Seniorit huomioitava kaupunkisuunnittelussa. Myös esteettömyys huomioitava kaupunkisuunnittelussa.

Terveyttä edistäviä ja ennalta ehkäiseviä toimia. Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista on Siun Sotella, mutta kaupungin tehtävänä on tarjota ennalta ehkäiseviä palveluita. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa jokainen yhteydenotto otettava vakavasti ja resurssipulaa ei saisi olla. Varhainen puuttuminen on paras tapa ehkäistä syrjäytymistä ja elämänhallintataitojen menettämistä.

Joustavaa vuokra-asumista. Nykyaikaisen kaupungin on vastattava muuttuviin haasteisiin. Yhä enemmän on tarvetta joustaville asumismuodoille, kuten lyhytaikaiselle asunnon tarpeelle.

Parannetaan yritysten ja yhdistysten toimintaedellytyksiä. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yritykset voisivat vuokrata helposti tiloja esimerkiksi satunnaiseen tarpeeseen. Jokainen yritys ei tarvitse kiinteää toimitilaa tai toimipistettä, jolloin tilan voisi vuokrata vaikkapa vain pariksi tunniksi.

Viihtyisä ja puhdas kaupunkiympäristö. Siistit ja hoidetut puistot kuuluvat kaupunkiin ja ne luovat viihtyisyyttä. Kannustetaan kuntalaisia myös omien piha-alueiden siisteyteen tarjoamalla puutarhajätteiden vienti maksuttomasti jäteasemille.

Turvalliset tiet ja liikenne. Niin autoteiden kuin pyöräteidenkin auraus, hiekoitus ja muu kunnossapito ovat turvallisuuden kannalta merkityksellistä. Myös julkisen liikenteen toimivuuden kannalta autoteiden kunnossapito on tärkeää. Hyvässä kunnossa olevat pyöräily- ja kävelytiet sujuvoittavat liikkumista. Julkinen liikenne toimii tiiviissä kaupunkirakenteessa. Missä ihmiset, siellä säännöllinen julkinen liikenne.