Tärkein koulutuslupaus: ilmaista koulutusta ihan kaikille?

 

Koulutus on toivottavasti yksi näiden vaalien tärkeimmistä teemoista. SYL (Suomen Ylioppilaskuntien liitto) ja SAMOK (Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto) ovat nostaneet esille hienon #Koulutuslupaus-eduskuntavaalikampanjan, joka lanseerattiin valtakunnallisesti 25.2.2015 eduskuntavaaliehdokkaiden pääsykokeella. Koulutuksen maksuttomuus nousi tentin tärkeimmäksi aiheeksi – etenkin tuleeko koulutuksen olla maksuton kaikille, myös EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille? Joensuussa tentattavaksi saapui yhteensä yksitoista ehdokasta. Olin toinen ehdokkaista, joka asettaisi lukukausimaksut EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Pääsykokeen järjestäjätaho ei pitänyt ajatuksesta – ei lainkaan. Olisivatko lukukausimaksut EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille todellakin niin paha asia ja vääryys?

 

Koulutuksesta ei tule leikata, koulutuksen tulee olla laadukasta ja koulutuksen on oltava maksutonta. Perimällä kohtuullisia lukukausimaksuja EU- ja ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta näyttäytyisimme koulutusviennin kannalta varteenotettavana vaihtoehtona opiskella laadukas tutkinto Suomessa, sillä useissa EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella sijaitsevissa valtioissa maksut määrittelevät sen, kuinka arvostettu ja laadukas koulutus on. Lukukausimaksut asettamalla Suomeen ei tultaisi opiskelemaan ainoastaan ilmaista tutkintoa. Ja jotain jos olen oppinut, niin ilmaista ei ole mikään. EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten opiskelijoiden koulutuksen maksamme me suomalaiset. Miksi kustantaa heille maksuton koulutus, kun voimme aivan hyvin, ilman omantunnontuskia, asettaa kohtuulliset lukukausimaksut? Eikö tärkeämpää olisi panostaa siihen, että suomalaisille tarjottavan maksuttoman koulutuksen laatu ja saatavuus turvataan?

 

Kun panostetaan koulutukseen, on se tehtävä taloustilanteen resurssien valossa eikä voida lupailla kaikille kaikkea. Meidän tulisi olla ylpeitä laadukkaasta koulutuksestamme ja ylpeinä myydä tätä muille. Koulutuksesta ei tule leikata – ja siksi haluan kohdentaa vähäisetkin koulutusmäärärahat järkevästi. Kohdennetaan rahat ensisijaisesti siihen, johon tarve on välttämätön. Sen vuoksi tuen lukukausimaksujen asettamista EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisille opiskelijoille. Haluan olla turvaamassa laadukasta koulutusta ja opiskelijoiden hyvinvointia.

 

Jenna