Poliiseille lisärahoitusta

 

Aika ajoin näemme ihmisiä huolestuttavan ja suurta osaa meitä kansalaisista puhututtavan poliisiresurssien heikkous. Eikä ihme, sillä samaan aikaan kun poliisitoimen menoja haluttaisiin pienentää, vaaditaan kuitenkin tehokasta valvontaa, laadukasta rikostorjuntaa ja rikostutkinnan joutuisuutta. Poliisimäärärahojen riittävyydestä onkin pidettävä tiukasti kiinni, jotta edellä mainitut vaatimukset on mahdollista täyttää – onhan kyse meidän jokaisen turvallisuudesta. Viime kuussa hallitus päätti sisäministeri Paula Risikon esityksestä lisätä ensi vuoden talousarvioesitykseen 10 miljoonan euron rahoituksen poliisille. Lisärahoituksella on suuri merkitys poliisin toimintaan, sillä lisäys takaa sen, että myös nykyisiä määräaikaisia poliiseja voidaan edelleen pitää töissä.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon täydentävä talousarvioesitys turvaa siis sen, että kentällä on jatkossakin nykyinen määrä poliiseja. Määrärahojen lisääminen on osoitus siitä, että pidämme tärkeänä poliisin toimintaedellytysten vahvistamista. Määrärahalisäys suuntautuu mm. väkivaltaisten ääriliikkeiden seurantaan ja niiden laittoman toiminnan torjuntaan, vihapuheiden ennalta ehkäisyyn ja tutkintaan sekä terrorismin torjunnan tehostamiseen. Lisäksi nettipoliisin toimintaa vahvistetaan, mikä on nykyisessä internetin ja sosiaalisen median maailmassa jopa tärkeämpää kuin osaamme edes ajatella.

Ilman riittäviä resursseja esimerkiksi poliisin rikostorjuntatyön laatu kärsisi merkittävästi. Täydentävässä talousarvioesityksessä on ilo huomata, että hallitus pitää yhtenä prioriteettinaan sisäistä turvallisuutta. Pidetään huolta siitä, että nyt ja myös jatkossa sisäisen turvallisuuden tärkeys tunnustetaan ja poliisin toimintaedellytykset turvataan.

Jenna Hattunen