Sanomalehti Karjalainen 30.8.2016 – Päivähoitomaksut kannustinloukkuina?

Päivähoitomaksuja pitäisi mieluummin alentaa

 

Päivähoitojärjestelmämme antaa useille perheellisille työikäisille mahdollisuuden työelämään siirtymiselle ja työn vastaanottamiselle. Toivon, että näin on myös jatkossa. Se edellyttää sitä, että päivähoitomaksut pysyvät kohtuullisuuden rajoissa. Maksujen korottamisella voimme ajaa vanhemmat tilanteeseen, jossa työelämään siirtyminen ja työn vastaanottaminen ei välttämättä ole kannattavaa. Päivähoitomaksuja tulisi pikemminkin alentaa kannustinloukkujen poistamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi.

Erityisesti naisten työelämään siirtymistä tukevia keinoja on viime aikoina pohdittu runsaasti. Korkea päivähoitomaksu voi olla este työn vastaanottamiselle, vaikka perheenäiti tai -isä haluaisi päästä kiinni työelämään. Päivähoitomaksun suuruudella voidaan vaikuttaa kotona lapsen kanssa olevan vanhemman mahdollisuuksiin osallistua työelämään. Jokainen työikäinen, joka on halukas tekemään työtä tarvitaan työelämään.
Hyvinvointi rakentuu osaksi korkeasta työllisyydestä, eikä työn vastaanottamisen kannustavuutta pidä heikentää päivähoitomaksujen korottamalla.

Maksujen korotus koskisi kaikkein eniten tavallisia, keskituloisia lapsiperheitä. Kysymys kuuluukin, kuinka haluamme tukea pienten lasten vanhempien työllistymistä? Toisivatko korotukset kaivattuja säästöjä, kun isät ja äidit säikähtäisivät päivähoidon maksun suuruutta ja toteaisivat olevan kannattavampaa jäädä kotiin kuin ottaa tarjottua työtä vastaan?

Jenna Hattunen
piirihallituksen jäsen, Savo-Karjalan Kokoomus ry