Valtuustosyksy

Valtuustokausi on alkanut aika isojen kysymysten äärellä. Viimeksi eilen 18.12.2017 kaupunginvaltuuston kokouksessa käsittelimme vaikeita asioita, esimerkiksi Pyhäselän lukion kohtalosta. Äänestin itse lukion jatkon puolesta. Nyt Pyhäselän lukiolla on kuitenkin näytön paikka, koska lukion pienuudellakin on rajansa – siksi jos kahtena peräkkäisenä vuonna aloittaineita on alle 20 ja kokonaismäärä on alle 55, lukio lakkaa. Toisessa äänestyksessä kuitenkin äänestin sen puolesta, että vankilaopetuksessa olevia aikuislinjalaisia ei olisi laskettu mukaan oppilasmäärälaskelmiin. Vankilaopetuksessa olevat suorittavat usein yksittäisiä kursseja, muutamat käyvät tutkintoa. Lähtöasetelma ei ole samanlainen kuin muilla lukiota käyvillä, esimerkiksi kyse ei ole samalla tavalla lähiopetuksesta. Lisäksi vangin sijoituspaikka saattaa muuttua äkistikin. Tällöin vankiopiskelijoiden lukumäärä voi vaihdella useasti vuodessa. Lopputulokseksi äänestyksessä kuitenkin tuli, että vankilaopetuksessa olevat lasketaan oppilasmääriin.

Aikaisemmin syksyllä valtuustossa olemme käsitelleet strategiaa, toimeenpano-ohjelmia ja talousarviota. Talouden raamit eivät ainakaan löysät ole ja tavoitteena on lainakannan kääntyminen laskusuuntaan. Jokaisen investoinnin kohdalla on pohdittava tärkeyttä ja tarpeellisuutta ja investointeja on priorisoitava tärkeysjärjestykseen.

Tunnelmat kuitenkin tältä kuluvalta syksyltä ja talvelta on innostuneet. Kaupunginhallitus ja sen myötä edustus hyvinvointilautakunnassa on ollut erittäin mielenkintoista. Toki myös työlästä – luettavaa materiaalia on paljon. Olen kaikesta huolimatta saanut myös pro graduni -tutkielmani palautettua ja hallintotieteiden maisterin papereita odotellaan saapuvan postitse. Iloisin mielin siis ensi vuotta kohti!

Toivotan kaikille rauhallista joulunaikaa! Tapaamisiin,

Jenna